Udostępnij

Krótkie wprowadzenie do autyzmu.

Instytut Badania Autyzmu z San Diego definiuje autyzm, jako zaburzenie związane z rozwojem. Prawidłowa nazwa tej przypadłości to zaburzenie ze spektrum autyzmu. Ściśle mówiąc, autyzm nie jest chorobą. Główną jego cechą jest upośledzenie układu nerwowego, co w rezultacie zaburza reakcję emocjonalną i komunikacyjną. Autyzm dotyka przede wszystkim dzieci do trzech pierwszych lat życia. Jednak nie jest to regułą.

Symptomy autyzmu są łatwe do zaobserwowania. Są to m.in.:

  • brak reakcji podczas wołania,
  • trudność utrzymania kontaktu wzrokowego,
  • nadpobudliwość,
  • powtarzane zwroty i gesty,
  • częste bóle mięśni,
  • trudność w odbiorze i wyrażaniu uczuć.

CBD i leczenie autyzmu.

W Gastroenterology & Hepatology opublikowano istotne badanie dotyczące stosowania CBD. Odnosi się ono do zaburzeń ze spektrum autyzmu. CBD występuje tutaj w dwóch kontekstach. Po pierwsze, badanie pokazuje bardzo dobrą tolerancję organizmu na tę substancję. W rezultacie wpływa to na obniżenie skutków ubocznych i prawdopodobieństwa odrzucenia przez pacjenta. Druga kwestia związana jest z niższymi kosztami leczenia. Skutkiem tego, przyjmowanie CBD jest tańsze, w porównaniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu autyzmu.

Autism Parenting Magazine jest często nagradzanym magazynem zajmującym się publikacjami na temat autyzmu. Jego celem jest poprawa jakości życia rodzin dotkniętych tym zaburzeniem. Jeden z artykułów na ich stronie opisuje wpływ, jaki może wywierać przyjmowanie CBD. Publikacja skupia się na informacjach zwrotnych od rodzin. Sugerują one zmniejszenie stresu i agresywnych zachowań u osób ze spektrum autyzmu. U osób tych obserwuje się przede wszystkim duży niepokój związany z interakcjami społecznymi. Ponadto występuje też zwiększona tendencja do samookaleczeń.

Oprócz tego, kolejna część raportu donosi o kontrowersji CBD w kontekście stosowania u dzieci. Jednak autorzy podkreślają tu różnicę między olejem kanabidiolowym, a medyczną marihuaną, która zawiera THC. Raport jasno zaznacza, że olej CBD nie jest związkiem psychoaktywnym. Zważywszy na to argument związany z obawą stosowania u dzieci nie jest zasadny. Wnioski wysunięte w artykule dotyczą dwojakiego wpływu CBD w autyzmie z lękiem. Pierwszą sprawą jest wspomniany wyżej wpływ, jaki wykazuje CBD na obniżenie poziomu niepokoju. Z kolei druga ważna kwestia zwraca uwagę na pomoc we współistniejących napadach. Wskazuje na to informacja od rodziców ze stanów, w których medyczna marihuana nie została zalegalizowana.

Rodzice są zgodni, że CBD pomaga złagodzić stany nie tylko związane z autyzmem, ale też epilepsją. Działanie CBD zostaje podkreślone także w odniesieniu do ubocznych skutków przyjmowania jak np. nudności, wymioty, zawroty głowy. Badacze zaobserwowali, że dla znacznej większości dzieci, korzyści zdrowotne wynikające z zażywania CBD są większe, niż skutki uboczne.

Leki zawierające CBD w leczeniu autyzmu? Są już pierwsze badania

Rett Syndrome News donosi, że firma GW Pharmaceuticals, która jest producentem leku Epidiolex, zawierającego CBD, jest w trakcie próby tego leku na Zespół Retta – jednostkę chorobową powiązaną z autyzmem. Firma przeprowadziła już kilka faz badania. Wykazały one, że zawartość CBD w leku, może wpływać na problemy behawioralne u osób z tą chorobą. Mówimy tu o zdolności uwalniania przekaźników w procesie komunikacji komórek nerwowych. Badanie wykonano na grupie 252 dziewcząt w wieku od drugiego do osiemnastego roku życia. Każda z osób losowo otrzymywała dawkę leku z CBD i placebo. Wyniki miały być przygotowane w oparciu o ocenę częstości objawów związanych z zachowaniem i emocji, na podstawie zmian w Kwestionariuszu Zachowania Zespołu Retta wypełnianego przez opiekunów. Niestety z powodu sytuacji związanej z epidemią COVID-19, badania zostały wstrzymane.

Podsumowując, pewne jest, że przyszłość leków zawierających CBD jest jeszcze nie odkryta. Jednak powyższe badania pokazują, że środowiska naukowców badają wpływ i zależności CBD w kontekście leczenia chorób.

źródła:

https://www.autism.org/what-is-autism/
https://www.autismparentingmagazine.com/cbd-oil-autism/
https://rettsyndromenews.com/2020/11/20/due-to-covid-19-pandemic-gw-stops-arch-phase-3-trial-evaluating-epidiolex-in-rett-children-adolescents/?cn-reloaded=1