Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SEFIR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU INTERNETOWEGO POD ADRESEM http://alba-hemp.com/
z dnia 01 stycznia  2019 roku

Drogi Kliencie,

Poniżej przedstawiamy informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego pod adresem http://alba-hemp.com oraz składaniem za jego pośrednictwem zamówień na produkty Alba Hemp.
Dbamy o to, żeby Twoje dane były przez nas przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji niżej opisanych celów, w sposób gwarantujący ich pełne bezpieczeństwo i w zgodzie z wszystkimi przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO” oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem http://alba-hemp.com jest Sefir Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-078) przy ul. Leszczyńskiego 4/29  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod nr KRS 0000512526, REGON 6169987000000, NIP5391511396.

 

Jak można się z nami skontaktować?

Kontakt z Alba Hemp możliwy jest:
– korespondencyjnie pod adresem:

Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław
– pocztą email pod adresem:
reklamacje@alba-hemp.com

lub za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce kontakt na stronie internetowej http://alba-hemp.com/

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Klientów?

Prowadzenie strony internetowej http://alba-hemp.com/
Dane osobowe naszych Klientów przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszemu sklepowi internetowemu, zgodnie z jego regulaminem. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Klientom możliwości zarejestrowania się w serwisie sklepu oraz składania zamówień na nasze produkty.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych podmiotowi Edrone Sp. z o.o. w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Realizacja sprzedaży
Wraz z decyzją o zakupie naszych produktów dane Klienta są wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie płatności od Klienta, dostawę towarów do wskazanego przez Klienta miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży, jak również umożliwienie Klientowi skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi. Dane osobowe Klientów mogą równie zostać wykorzystane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Sefir Polska, takich jak zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń.

Cele marketingowe
Dane osobowe Klientów przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów. Chcemy, żeby nasi Klienci dysponowali bieżącą wiedzą na temat naszych produktów i osiągnięć, a w szczególności aby otrzymywali informacje o nowych produktach oraz wyjątkowych ofertach. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta otrzymywał będzie komunikacje handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, w celu przedstawiania oferty naszego sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości na adres email hello@alba-hemp.com.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W zależności od celu w jakim przetwarzane są dane osobowe Klientów podstawą prawną jest okoliczność, że jest to niezbędne do wykonywania umów sprzedaży produktów Sefir Polska (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub jest nią zgoda wyrażona przez Klienta przy dokonywaniu zakupów lub rejestrowaniu się w serwisie prowadzonym na stronie internetowej http://alba-hemp.com/ (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów może być także okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sefir Polska (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jakie dane Klientów przetwarzamy?

Przetwarzamy jedynie dane podane nam przez Klientów w procesie składania zamówienia lub rejestracji w serwisie sklepu http://alba-hemp.com oraz pliki cookies, czyli:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) telefon;
d) kraj;
e) adres;
f) kod pocztowy;
g) miasto;
h) pliki cookies związane z obsługą zamówienia;
a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej również:
i) firma;
j) NIP.

Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadnionym interesem, na który się powołujemy są marketing bezpośredni własnych produktów, prawidłowe zaprezentowanie naszej oferty, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Klienta lub osób trzecich.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Klient, którego dane dotyczą, ma prawo z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest okoliczność, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw należy wnieść na adres reklamacje@alba-hemp.com

Jak długo przetwarzamy dane osobowe Klientów?

Okres przez jaki przetwarzamy dane osobowe Klientów jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:
a) rejestracja w serwisie sklepu – przez okres przez jaki Klient jest zarejestrowany – do czasu wyrejestrowania się z serwisu; po tym okresie dane Klienta będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych lub przez okres przez jaki jesteśmy zobligowani do przetwarzania na podstawie innych przepisów prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
b) realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie dane Klienta będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych lub przez okres przez jaki jesteśmy zobligowani do przetwarzania na podstawie innych przepisów prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sefir Polska dane przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

Kto jest odbiorcą danych Klientów?

Dane Klientów przekazywane są do podmiotów zaangażowanych w obsługę sklepu internetowego http://alba-hemp.com oraz w realizację zamówień produktów Alba Hemp,
czyli:
a) serwisowi hostingowemu naszej strony internetowej;
b) przedsiębiorstwu kurierskiemu doręczającemu zamówione produkty;
c) podmiotowi obsługującemu płatności online;
d) bankowi prowadzącemu rachunek bankowy Alba Hemp.

Administrator powierza także przetwarzanie danych osobowych podmiotowi Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197.
We wszystkich przypadkach powierzenia przetwarzania danych osobowych odbywa się to na podstawie odpowiednich umów oraz w sposób gwarantujący, że dane osobowe zostaną przetworzone tylko w przedstawionych powyżej celach.

Posługiwanie się wtyczkami mediów społecznościowych i wyszukiwarek internetowych

Nasz sklep internetowy posługuje się wtyczkami mediów społecznościowych i wyszukiwarek internetowych w zakresie zgodnym z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Serwisy mediów społecznościowych zapewniają zgodność wykorzystania danych osobowych z przepisami prawa. W celu uzyskania szczegółowych informacji zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych serwisów mediów społecznościowych i wyszukiwarek internetowych.

Technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu

Stosowanie są kody śledzenia edrone w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

Przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Prawo dostępu do danych osobowych

Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy prawa.

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych przez Klienta?

Odmowa podania danych przez Klienta uniemożliwia skorzystanie z serwisu sklepu internetowego http://alba-hemp.com, w tym zarejestrowanie się w nim oraz złożenie zamówienia na produkty Alba Hemp.

Polityka cookies

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
– przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
– możliwości logowania do serwisu;
– utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl