Rodzaje i gatunki gleb.
Rodzaje i gatunki gleb.
Typy i podtypy gleb.
Typy i podtypy gleb.
Kompleks rolniczej przydatności gleb na obszarze uprawy.
Kompleks rolniczej przydatności gleb na obszarze uprawy.
Zasobność K2O.
Zasobność K2O.
Zasobność Mg.
Zasobność Mg.
Zasobność P2O5.
Zasobność P2O5.
Odczyn pH.
Odczyn pH.
Kompleksy rolniczej przydatności gleb.
Kompleksy rolniczej przydatności gleb.
Kompleks rolniczej przydatności gleb - transparentność.
Kompleks rolniczej przydatności gleb - transparentność.

WEGETACJA I NAWOŻENIE

Obszar plantacji.
Obszar plantacji.
Segmentacja obszarów pod nawożenie mineralne.
Segmentacja obszarów pod nawożenie mineralne.
Obszary zachwaszczone.
Obszary zachwaszczone.
Zieloność uprawy.
Zieloność uprawy.
Mapa ubytków z dnia 13.06.2020.
Mapa ubytków z dnia 13.06.2020.
Mapa ubytków z dnia 25.08.2021.
Mapa ubytków z dnia 25.08.2021.
Wschody roślin - wskaźnik NDVI.
Wschody roślin - wskaźnik NDVI.

FEMINIZACJA I UCZENIE MASZYNOWE

Model rośliny - feminizacja.
Model rośliny - feminizacja.
Fragment rastra.
Fragment rastra.
Identyfikacja, model, klasyfikacja.
Identyfikacja, model, klasyfikacja.
Identyfikacja roślin - miejsca występowania.
Identyfikacja roślin - miejsca występowania.
Modele - klasyfikacja.
Modele - klasyfikacja.

INNE PARAMETRY

Obszar suszy.
Obszar suszy.
Segmentacja obszarów pod nawożenie mineralne.
Segmentacja obszarów pod nawożenie mineralne.
Obraz termowizyjny pola CGOET 1.
Obraz termowizyjny pola CGOET 1.
Obraz termowizyjny pola CGOET 2.
Obraz termowizyjny pola CGOET 2.

NASZ SPRZĘT