You are currently viewing Wiosenne prace na polu przed siewem konopi włóknistych

Wiosenne prace na polu przed siewem konopi włóknistych

  • Post category:Blog

Przygotowanie pola pod siew konopi włóknistych to jeden z najważniejszych elementów całej uprawy. Odpowiednie zabiegi agrotechniczne mają ogromne znaczenie dla prawidłowego przebiegu uprawy oraz końcowej wielkości i jakości plonów.
Mimo, że konopia siewna nie jest trudną rośliną w uprawie i jej wymagania raczej nie należą do najtrudniejszych warto pamiętać o kilku etapach przygotowania stanowiska pod uprawę, szczególnie wiosną. Jakie powinny być wiosenne prace na polu przed wysiewem konopi włóknistych?
Odpowiadamy w artykule. 

Wymagania klimatyczne i glebowe 

Konopie włókniste nie są bardzo wymagającymi roślinami. Są niezwykle odporne i doskonale adaptują się do warunków środowiska, nawet tych mniej korzystnych. Jej uprawa może przebiegać w każdym rejonie polski, chociaż nie w każdym jej plon będzie aż tak zadowalający i obfity.
Jednym z podstawowych i kluczowych elementów dla konopi jest odpowiedni rodzaj gleb. Uprawa przebiega dobrze na glebach żyznych i w wysokiej kulturze. Największe i najlepsze plony uzyskuje przede wszystkim na glebach głębokich pod warunkiem zachowania odpowiedniej wilgotności podłoża – poziom wód gruntowych powinien być wyższy niż 80 cm.
Konopie są wrażliwe na nadmiar wody powierzchniowej. Ulewne deszcze mogą spowodować uszkodzenie korzeni i w efekcie całej rośliny. 

Równie istotnym czynnikiem jest pH gleby. W przypadku konopi siewnych najlepszym pH będzie odczyn obojętny lub lekko zasadowy, w przedziale 6,0 – 7,5.

Temperatura jest kolejnym istotnym czynnikiem dla wzrostu roślin.
Wiele badań udowodniło, że konopia jest rośliną, która o wiele lepiej rozwija się w temperaturze klimatu umiarkowanego. Dla rozwoju konopi najlepsza średnia temperatura waha się w okolicach 16 – 27 stopni.

Mimo tego, że konopie nie lubią przenawodnienia, lubią dużą wilgotność gleby i wymagają jej przez cały sezon wegetacyjny, a przede wszystkim przez pierwsze tygodnie, kiedy to rozwija się system korzeniowy. Po odpowiednim ukorzenieniu i rozwoju korzeni rośliny mogą znosić bardziej suche warunki. 

Przygotowanie stanowiska

Przed samą uprawą należy zbadać próbki glebowe w stacji badawczej aby sprawdzić zawartość mikro i makroelementów dostępnych w glebie. Aby analiza była wiarygodna próby gleby należy pobrać późną jesienią lub wczesną wiosną. 

Konopie wymagają bardzo dobrze przygotowanego pola do uprawy, głównie ze względu na swój system korzeniowy, który potrafi sięgać bardzo głęboko.
Jednym z priorytetów podczas przygotowania pola pod uprawę jest jego bardzo skrupulatne odchwaszczenie. Wykonuje się w tym celu jesienną orkę na głębokość około 30 cm. Najlepiej zastosować pełną uprawę przedzimową z uwzględnieniem podorywki, dzięki czemu pozwoli to ograniczyć wyrastanie uciążliwych chwastów. 


Wiosną zabiegi należy ograniczyć do jak najszybszego bronowania lub włókowania, czyli spulchniania wierzchniej warstwy gleby. Zabieg ten przyspiesza parowanie w miejscach, gdzie jest za dużo wody, niszczy kiełkujące chwasty i przykrycia nawozów. 

Orka wiosenna nie jest wskazana ze względu na możliwe przesuszanie gleby oraz niekorzystną strukturę. 

Nawożenie

Nawozy organiczne i komposty szczycą się bardzo dużym uznaniem wśród rolników, i to nie tylko roślin konopi.
Takie nawozy mają ogromny wpływ na poprawę żyzności gleby i tym samym późniejszy owocny plon.
Nawozy organiczne są bogate przede wszystkim w azot, który jest bardzo ważnym pierwiastkiem dla konopi siewnej. Ograniczają również wymywanie azotanów z gleby.
Jednak każdy nawóz, nawet organiczny musi być używany w odpowiednich ilościach i w odpowiednim terminie. 

Jednymi z najczęściej i najchętniej stosowanymi nawozami pochodzenia zwierzęcego są: obornik kurzy i krowi. Kolejnym źródłem dobrego nawozu organicznego są ściółki, czyli posiekane liście, słoma skoszona trawa i kompost.

Wielu rolników stosuje nawozy mineralne, głównie po to aby mieć większą kontrolę nad wprowadzaniem odpowiednich ilości składników mineralnych do gleby.
Każdy z makro i mikroelementów odgrywa podczas uprawy konopi ważną rolę.
Niedobór podstawowych składników jest równie niebezpieczny dla rośliny jak i ich nadmiar.

W Alba Agro dbamy o to, aby nasze plantacje były odpowiednio przygotowane oraz, aby plon był zadowalający i jak najlepszy jakościowo.
Na naszych polach nie używamy sztucznych nawozów ani chemicznych środków ochrony roślin. To pozwala n gwarancję, że w produktach naszej marki nie ma nawet śladowych ilości pestycydów, ani innych szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych.