You are currently viewing Jakie wybrać stanowisko pod konopie siewne?

Jakie wybrać stanowisko pod konopie siewne?

  • Post category:Blog

Konopie, dzięki swoim wyjątkowym zaletom biologicznym są rośliną o wielokierunkowym zastosowaniu w różnych branżach i dziedzinach przemysłu.
Wśród tych roślin można spotkać bogactwo różnych typów i form oraz odmian o dużych różnicach morfologicznych i użytkowych, takich jak konopie włókniste, oleiste, czy indyjskie. Wśród konopi można wyodrębnić także typ rośliny, czy jest ona jednopienna, czy dwupienna. 

Konopie indyjskie są używane w wielu krajach do produkcji produktów odurzających (marihuana, haszysz z kwiatów konopi). W Polsce mogą być wysiewane tylko konopie siewne i to ze znanego źródła i pochodzenia, posiadające atest i certyfikaty uprawniające do uprawy przez rolników. Dodatkowo muszą być to rośliny jednopienne.

Gwarancją uzyskania przez rolników wysokich i w pełni opłacalnych plonów jest zagwarantowanie roślinom optymalnych warunków rozwoju i wzrostu.
Jakie stanowisko wybrać pod uprawę konopi siewnej, aby jej wzrost i rozwój był satysfakcjonujący? Jak się przygotować do uprawy? Zapraszamy do artykułu.

Jakość gleby

Zacznijmy może od gleby w jakiej konopie dobrze się czują, jest to jeden z ważniejszych czynników przy wyborze stanowiska pod uprawę.
Konopia jest to roślina uniwersalna, można ją uprawiać na większości różnych rodzajów gleb. Jednak do odpowiedniego i najbardziej pożądanego wzrostu i rozwoju zaleca się uprawę na glebach żyznych i głębokich. Najlepsze plony uzyskuje się na glebach dobrze przepuszczalnych, jak czarnoziemy, czarne ziemie, gleby próchniczne, czy mady o głębokiej warstwie ornej zasobnej w wodę i składniki pokarmowe.
Przydatnymi kompleksami glebowymi są pszenny i żytni bardzo dobry oraz dobry.

Gleby lekkie piaszczyste i podmokłe gliny nie są polecane do uprawy ze względu na duże wymagania wodne konopi siewnych. Nie można ich siać w miejscach gdzie występuje okresowy nadmiar wody lub poziom wód gruntowych jest wyższy niż 80 cm.
Konopie dobrze czują się w glebach przepuszczalnych o kwasowości zbliżonej do obojętnej lub lekko zasadowej. Przy uprawie konopi w kwaśnych glebach niestety możemy liczyć się z ogromnymi stratami w plonie. 

Przygotowanie pola

Przygotowanie pola najlepiej rozpocząć już od uprawek pożniwnych przedplonu. Dobrym przedplonem dla konopi siewnych są rośliny bobowate oraz zboża. Kiedyś uważano, że dobrą praktyką jest uprawianie konopi na tzw. konopiskach, czyli uprawianych zaraz  po sobie. Ostatnie badania i obserwacje wykazały, że taki zabieg może doprowadzić do występowania wielu chorób atakujących konopie, jak np. zgorzel siewek, czy zgnilizna twardzikowa.

Przede wszystkim należy pochylić się nad odchwaszczeniem stanowiska. Konopia posiada głęboki system korzeniowy, natomiast chwasty mogą wyprzeć wolno rozwijające się siewki, przez co cały plon nie rozwinie się odpowiednio i ulegnie zniszczeniu.

Zimą wykonujemy orkę na głębokość około 25-30 cm, natomiast wiosną musimy ograniczyć się do bronowania lub włókowania, tak aby przyspieszyć suszenie gleby z nadmiaru wody.
Zabiegi te mają również dobry wpływ na ogrzanie gleby, która jest idealnym środowiskiem do szybkich i udanych plonów konopi. 

Odpowiednie pH gleby 

Pozornie mało istotny czynnik jak pH gleby ma ogromny wpływ na całą uprawę konopi. Wpływa na wiele procesów w roślinach, a w przypadku niekorzystnego pH rośliny nie są w stanie wchłaniać składników odżywczych, tym samym nie są odpowiednim materiałem do dalszego przetwórstwa.

Najkorzystniejsze pH dla konopi waha się w okolicach 6.0-7.6. Przy niższym pH – poniżej 6.0 wskazane jest już wapnowanie gleby. Zasadowe podłoże podnosi szybkość i możliwość wchłaniania minerałów oraz składników odżywczych przez korzenie konopi.
Odpowiedni poziom pH gleby gwarantuje dobry plon i szybki wzrost. W Alba Agro regularnie badamy poziom pH na naszych polach, a dzięki temu jesteśmy w stanie uprawiać rośliny lepszej jakości i zbierać bardziej obfity plon.

Dlatego nasze surowce konopne są wysokiej jakości materiałem posiadającym wszelkie niezbędne składniki odżywcze.

Właściwe pH oznacza nic innego jak odpowiednie zaopatrzenie roślin w główne makroelementy, jak azot, fosfor i potas, które znajdują się w glebie.

Nawożenie gleby

Konopie siewne mają duże wymagania jeśli chodzi o nawożenie. Dobrze czują się podczas nawożenia obornikiem lub odchodami ptasimi.
Poza naturalnymi i ekologicznymi nawozami, które stosujemy w Alba Agro musimy również zwrócić szczególną uwagę na nawozy azotowe. Nie należy z nimi przesadzać, dawkę powinno obliczać się uwzględniając również przedplon. Pierwszą dawkę azotu stosujemy w trakcie uprawek przedsiewnych, natomiast pozostałą część stosujemy pogłównie, w początkowym okresie wzrostu.
Nawozy fosforowe i potasowe można stosować pod orkę zimową lub wiosenną.