You are currently viewing Jakie czynniki wpływają na zawartość CBD w konopiach siewnych?

Jakie czynniki wpływają na zawartość CBD w konopiach siewnych?

  • Post category:Blog

W Polsce uprawa konopi siewnej na kwiatostany prężnie się rozwija. Rolnicy, którzy skupiają się na tej części rośliny głównie bazują na wykorzystaniu jej pod ekstrakcję do pozyskania olejków CBD.
Jak wszyscy dobrze wiemy olejki CBD zawierają kannabidiol, czyli jeden z kannabinoidów znajdujących się w konopiach siewnych, który jest najbardziej obiecującym związkiem z farmaceutycznego punktu widzenia.

Uprawiając konopie właśnie do tego celu, czyli do pozyskania kwiatostanów, rolnicy poszukują specjalnych odmian konopi siewnej o wysokiej zawartości CBD w roślinie.
Jednak oprócz wyboru samej odmiany musimy pamiętać o kilku czynnikach, dzięki którym podczas uprawy lub nawet przed jej rozpoczęciem możemy poprawić i zwiększyć zawartość CBD w kwiatostanach konopi.
Jakie czynniki wpływają na zawartość CBD w konopiach? Tego dowiecie się w dzisiejszym artykule. 

Na samym początku musimy zaznaczyć, że w konopiach siewnych poziom kannabidiolu, czyli CBD jest zwykle uwarunkowany genetycznie oraz ściśle skorelowany z zawartością THC w kwiatostanach.

W Polsce obowiązują przepisy, które mówią o tym, że można legalnie uprawiać konopie, które nie zawierają więcej niż 0,2% THC. Przez tak bardzo niską zawartość tego kannabinoidu, niestety nie możemy liczyć na znacząco większą ilość CBD. Zawartość CBD zwykle waha się w granicach 3-4%. Można jednak wpływać na tą ilość poprzez odpowiednie warunki pogodowe, polepszenie warunków agrotechnicznych, a także właściwy moment zbioru.

W Alba Agro posiadamy kwiatostany konopi siewnej zbierane ręcznie, które zawierają do 3% CBD i są przeznaczone pod ekstrakcję do wytworzenia olejków CBD. 

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych czynników wpływających na zawartość CBD w kwiatostanach. 

Uwarunkowania genetyczne

Kwiatostany konopi dzieli się na męskie i żeńskie. Po licznych badaniach udowodniono, że największą zawartość CBD posiadają żeńskie kwiaty, natomiast męskie (płaskonie) zawierają znikomą ilość.
Kwiaty męskie występujące w uprawie mogą rozpylać pyłek i zpylając żeńskie kwiaty potrafią również ograniczyć wytwarzanie się kannabinoidu CBD.
Wniosek z tego jest zatem taki, że im większa ilość niezapylonych kwiatów żeńskich, tym zawartość CBD jest wyższa.
Biorąc pod uwagę te dane rolnicy do swoich upraw wybierają odmiany jednopienne.
Przy odmianach dwupiennych konieczna byłaby selekcja osobników męskich, co również wiązało by się z dodatkową pracą i straconym czasem, dlatego niewielu rolników decyduje się na takie rozwiązanie.

Niektóre odmiany o wyższej niż standardowa zawartości CBD mogą również charakteryzować się tak samo wyższą zawartością psychoaktywnego THC. Przy uprawie takich odmian należy zwrócić szczególną uwagę, że czynniki pogodowe i agrotechniczne mogą dodatkowo zwiększyć poziom THC, przez co legalność naszej uprawy i jakość roślin będzie poddana wątpliwością. 

Uwarunkowania pogodowe

Polska położona jest w takim regionie, gdzie każdy sezon wegetacyjny może różnić się od siebie i to znacząco. Bardzo rozległe skoki i rozkłady temperatur oraz opadów świadczą o tym, że ustabilizowanie zawartości CBD jest bardzo trudne.
Najlepsze warunki do zwiększenia ilości CBD można uzyskać jedynie przez zapewnienie roślinom stosunkowo ciepłej temperatury i to zarówno powietrza, jak i samej gleby.
Niestety jak dobrze wiemy w warunkach polowych jest to niemożliwe do uzyskania.
Rolnicy jednak chcąc poradzić sobie z tym problemem coraz częściej decydują się na uprawę konopi pod osłonami. 


Oprócz temperatury ważna jest również wilgotność gleby, czyli opady i nawadnianie.
Im większa – tym samym zbyt duża wilgotność gleby, tym bardziej negatywne skutki na zawartość kannabinoidów. Mogą one wówczas mogą one ulec częściowej degradacji.

Uwarunkowania agrotechniczne

Odpowiednia agrotechnika również ma ogromne znaczenie w przypadku upraw na pozyskanie kwiatostanów i zawartości CBD.
Według licznych badań, udowodniono, że nawożenie organiczne ma bardzo dobry wpływ na rozwój kannabidiolu.
Jednym z najważniejszych etapów uprawy jest zapewnienie roślinie odpowiedniej zawartości wszystkich makro i mikroelementów. Jest to ważne przy każdej uprawie, nie tylko w przypadku zwiększenia ilości CBD, ponieważ niedobory szczególnie azotu czy potasu wpływają bardzo negatywnie na roślinę. 

Termin zbioru

Ostatnim z najważniejszych czynników jest termin zbioru.
Pozornie mało istotny element, jednak ustalenie odpowiedniego terminu zbioru dość znacząco wpływa na zawartość CBD.
CBD posiada najwyższe stężenie w momencie zaraz po zakwitnięciu kwiatów żeńskich.
Ten etap nazywa się dojrzałością mleczno-białą konopi i jest to czas tworzenia nasion w zapylonych słupkach kwiatów żeńskich.
Ten etap rozwoju kwiatów możemy poznać po tym, że trichomy czyli gruczoły otaczające kwiaty są zabarwione na kolor bursztynowo-pomarańczowy, a dodatkowo zapach kwiatostanów jest bardzo intensywny.